Sir kaise pata kare ki mere website par kuch copy material hai


(Vinay) #1

sir kaise pata kare ki mere website par kuch copy material hai jo image maine dala hai wo kisi doosre ka hai maine edit kiya hai ya nahi kaise pata kare


(Ajay Kumar) #2

Google images par search karkae pta kar saktae ho.


(Vinay) #3

kaise
sir google images pe klya search kare jaise aopne image ka naam jo maine blog pe dala hai