Pan card aur police

Kiya police pan card dharak ko bina kisi purv sochna k/bina kisi documentation k arrest kar sakti hein? Ya discussion k liye jabran police station bula sakti hein?

#askSMI